متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به نقل از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، آخرین نمایشگاه استانی بازي در سال 91 در اهواز مرکز استان خوزستان برگزار می‌ شود.