متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر فکر می‌کنید که با گذشت ۳۰ سال از ظهور رابط‌های گرافیکی ویندوزی بخش Command Prompt یا همان خط فرمان که قبلاً به نام DOS […]