متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اولین نسخه بتای توزیع فدورا ۱۹ که با نام ” گربه شرودینگر ” شناخته می شود به صورت رسمی منتشر شد تا توسط علاقمندان به […]