متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر از کاربران لینوکس هستید تا کنون شده به دنبال راهی آسان برای نصب برنامه معروف مدیریت رمزهای عبور با نام KeePass Password Safe بر روی سیستم خود باشید؟ اگر این گونه است خوشحال باشید چرا که در این