متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هفته گذشته اخباری مبنی بر اینکه سونی آپدیت اندروید جدید را برای دستگاههای سال 2011 خود عرضه نخواهد کرد شنیده می شد، و این می توانست بدترین خبر برای دارندگان این نوع گوشی ها باشد.