متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

دل

مایکل دل، در ماه فوریه سال 1965 به دنیا آمد ، رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی دل است،شرکت او در سال 1984 با 1،000 $ و با ایده ای بی نظیر به منظور ایجاد