متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
رابرت ساملین، طراح مفهومی ارشد DICE  از فرآیند های خلاقانه پشت طراحی طرح های هنری Battlefield 1  می گوید. سلام رابرت، اولین چیزی که تو […]