متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا، RQ-170 که اخیرا توسط ایران اسیر شد و به نمایش در آمد، بعد از یک حمله ی الکترونیکی در خاک ایران نشانده شده است. برخی گزارشات تایید نشده که در روز سه شنبه از طرف Christian Science Monitor منتشر شد، نشان می دهد که یکی از مهندسین ماشین های بدون سرنشین ایران گفته است: متخصصین جنگ الکترونیک