متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید برای خیلی از افراد جالب باشد که بتوان یک سیستم‌عاملی را درون یک سیستم‌عامل دیگر اجرا کرد! درواقع، نه نیاز به یک پارتیشین جدا […]