متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بالاخره متوجه شدیم که Pale Red dot ماموریت اخیر خود را به پایان رساند. در واقع ماموریت Pale Red dot پیدا کردن سیاره ای در حواشی Proxima Centauri بود. اما […]