متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ارتش آمریکا حدود 16 سال است که بر روی گروهی کاملا سایبری و آنلاین از سربازان تحقیقات انجام میدهد و بالاخره بعد از چندین سال این پروژه برای نمایش عمومی در ماه اکتبر آماده میشود. سربازان آمریکایی مجهز به انواع