متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
  اگر چه روی پشت بام آزمایشگاه فیس‌بوک واقع در ”وودلندهیلز“ کالیفرنیا ایستاده‌ام اما قادر به پیدا کردن هواپیمای موردنظر نیستم. هواپیما بسیار کوچک است […]