متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در اين ميان، اما دوربين‌هاي عكاسي ديجيتال فروش قابل توجهي نسبت به ديگر محصولات بازار ديجيتال داشته‌اند و درست به همين دليل هم شركت‌هاي توليدكننده اين محصولات سود چشمگيري از اين فروش