متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
واقعا باور کردنی نبود زمانی که فهمیدم سگا در سال 1990 میلادی یکی از بزرگترین و باور نکردنی ترین کنسول های خود را به بازار های جهانی عرضه کرد.