متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک میلیارد خودرو در جهان وجود دارد و این رقم تا سال ۲۰۲۰ می تواند به ۲٫۵ میلیارد خودرو برسد. این ازدحام خودرو نه تنها […]