متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گوگل اعلام کرد که این شرکت قصد ورود به بازار ساخت تلفن همراه و در نتیجه از دست دادن مشتریان آندروئید خود که از سازندگان […]