متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در هنگام نوشتن یک برنامه در مواقعی بایستی مقداری را در یک مکان از سیستم کاربر ذخیره کنیم . انتخاب برنامه نویسان در این گونه موارد معمولا سه گزینه است . رجیستری یکی از ساده ترین راه حل هاست .