متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
يكي از شبكه هاي اجتماعي اينترنتي كه در بين كاربران عادي اينترنت چندان مشهور نيست yammer است البته اين بدان معني نيست كه اين سايت كارايي و محبوبيت ندارد.بلكه نقطه اي كه مدير yammer به آن نشانه رفته است كاربران عادي اينترنت نيست يلكه صاحبان شركتها و مديران موسسات بزرگ است!در ادامه براي شناخت بيشتر با اين شبكه اجتماعي با ما همراه باشيد