متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين محصول در واقع يك دستگاه پخش چند رسانه‌اي قابل حمل است كه قابليت‌هاي متنوعي را در اختيار كاربرانش قرار مي‌دهد. اين دستگاه مبتني بر حافظه فلش بوده و ظرفيت حافظه داخلي آن به