متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
فناوری جدید اپل که در جهت مقابله با تهدیدات امنیتی طراحی شده است ، Gatekeeper نام دارد و در نسخه 10.8 که با نام شیر کوهی ( Mountain Lion ) شناخته میشود ، بکار گرفته خواهد شد .