متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در سریال های کمدی"Kids in the Hall" ( کودکان در تالار )که امروزه منسوخ شده است بازیگر فیلم، دیو فولی، که نقش یک پزشک بد را بازی میکند میگوید : "متخصصانی وجود دارند اساس کلی شغل انها رامواردی تشکیل میدهندکه اشاره به چیزی دارند