متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید وقت خواندن مطالب ما را به صورت روزانه نداشته باشید ، پس چه بهتر است که اخبار هفته گذشته دنیای آی تی را به صورت خلاصه به اطلاع شما برسانیم و هر جا که نیاز به توضیح بیشتر بود ، شما را با یک لینک به مشروح آن خبر هدایت کنیم . اینطور از خواندن مطالب بلند خسته نخواهید شد