متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اسم فراری که به گوش آدم میخوره ، ناخودآگاه به یاد ماشین های بسیار شیک و اسپورت و البته پرسرعت و گرون قیمت میفتیم .