متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در ماه می، Dong Nguyen یک بازی جدید را روی اپ استور iOS آپلود کرد. این هم یکی از صدها نرم افزاری بود که به طور روزانه به بازار آیتونز اپل اضافه می شوند، این هم یک بازی دیگر بود. اما خیلی زود اثبات کرد که این بازی متفاوت است.