متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

فناوری اطلاعات

صنعت تولید علم و تکنولوژی کسب و کار شیک و باکلاسیست. اما شاید جالب باشد بدانید بسیاری از شرکت های درخشان در عرصه فناوری تنها به این دلیل شکست خورده اند که محصولاتشان، در زمان عرضه بیش از حد پیشرفته و جلوتر از زمان بوده یا فاقد قدرت بازاریابی مناسب