متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وقتی صحبت از ویرایش تصاویر می شود بی شک فتوشاپ بهترین برنامه در این زمینه می باشد.اگرچه فتوشاپ دارای هزاران ویژگی و ابزار برای ویرایش تصاویر میباشد ولی گاهی اوقات این امکانات جواب گوی