متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بحران غذایی شدید در سومالی تیتر اخبار سراسر جهان طی هفته‌های گذشته بوده است. حدود 12.4 میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.