متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شركت سوني به تازگي كنترلر جديدي را معرفي كرد كه جزو خانواده ي كنترلر هاي PS Moves به حساب مي آيد و براي آن دسته افرادي طراحي شده است كه به بازي هاي ماشين سواري مسابقه اي علاقه ي خاصي نشان مي دهند.