متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازي DuckTales براي كنسول NES جاي ويژه اي در قلب بچه هاي دهه 1980 دارد. نه تنها به خاطر اينكه از روي كارتون محبوبي به همين نام ساخته شده بود بلكه بيشتر به خاطر اينكه خوش ساخت هم بود...