متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
نشریه معتبر فوربس لیست به روز شده ثروتمندترین شهروندان آمریكایی را منتشر كرده است، طبق معمول بیل گیتس و وارن بافت اول و دوم هستند.