متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در مقالات و نوشته‌هایی که در مورد دنیای تکنولوژی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است، اغلب تحت عناوین مختلف صحبتی از مخاطبان نوجوان به میان می‌آید. […]