متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

مرورگر وب

یکی از مهم ترین موارد امنیتی در زمینه مرورگر های وب از بین بردن تازیخچه وبگردی کاربر میباشد. ممکن است افراد سودجو و یا هکرها برای بدست آوردن اطلاعات و سرقت آنها به نقاط مختلف رایانه شما سرک بکشند که تاریخچه مرورگر یکی از مهم ترین آنها است. در تاریخچه تمامی سایت هایی که کاربر به آنها رجوع کرده است وجود دارد و میتواند لیستی از فعالیت های کاربر را بیان کند.