متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه امیر کبیر، پژوهشگران طرحی را برای حذف ۴ صفر از واحد پول ملی ارائه دادند که این طرح هزینه […]