متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حمله‌ی بدافزار Googligan با هدف قرار دادن دستگاه‌های اندرویدی بیش از یک میلیون حساب کاربری گوگل را آلوده کرد و به این تعداد روزانه ۱۳ […]