متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این مطلب میخواهم برای شما یک نرم افزار کاربردی که خیلی از کاربران به آن نیاز خواهند داشت را معرفی کنم. یکی از نرم افزارهایی که من تقریبا هر روز از آن استفاده می کم، WinMerge نام دارد. این نرم افزار یک راه محبوب و رایگان را برای مقایسه دو