متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ايرانسل به تمامي مشترکيني که در روزهاي 15 و 16 آبان ۹۰ ثبت نام سيم کارت ايرانسل خود را تکميل، مدارک شناسايي خود را به ايرانسل ارسال کرده و در همين روز اولين تماس را از سيم کارت خويش برقرار کنند ۲۰ دقيقه مکالمه رايگان با اعتبار يک ماهه اهدا مي‌کند.