متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
با گسترش ابزارهای پخش فیلم مثل موبایل ها و Ipod Psp Ps3 dvd player و.... نیاز به وجود فرمت های مختلف قابل پخش برای هریک از انان حس میشود زیرا هر پلیر معمولا از فرمت خاصی پشتیبانی میکند