متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از ابزار هایی که معمولا روی تمام کامپیوتر ها نصب است پلیر هست که انواع مختلفی دارد ، چه از نظر فنی و چه از نظر ظاهر. البته در بین نرم افزار های پلیر نکته سبک بودن آن بسیاز پر اهمیت است و سازندگان سعی بر آن دارند تا بتوانند هرچه سبک تر نرم افزار خود را تهیه کنند.