متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سالها بود که سیستم عامل همراه مایکروسافت با بحران اعتبار مواجه شده بود تنها به خاطر داشتن یک سامانه ثبت کلمات بهتر. با پیشرفت فراوان تلفن های هوشمند رقیب در زمینه محبوبیت و کارآیی، ویندوز همراه 6 هر چه بیشتر حاکمیت خود در بازار را از دست داد، با ظاهری سطح