متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين محصول جديد در واقع يك دستگاه پخش چند رسانه‌اي قابل حمل يا ‌PMP است كه امكانات مختلفي را به كاربرانش مي‌دهد. اين دستگاه كه با مدل FH8800 به بازار معرفي شده است، مبتني بر حافظه