متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شاید جالب باشد بدانید اگر روزی شبکه های اجتماعی به هردلیلی از دسترس خارج شوند 18 درصد نوجوانان دیگر نمیتوانند به ایجاد رابطه با دیگران بپردازند. این آمار توسط موسسه AWeber منتشر شده است که بر روی تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان کالج تحقیق کرده است.