متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
صفحه ی تب جدید در گوگل کروم به طور طبیعی، سایت هایی که زیاد مشاهده کرده اید و یا لیستی از برنامه های شما در گوگل کروم را نمایش می دهد. اما شما هر چند وقت یک بار از این قابلیت استفاده می کنید؟