متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دو طراح به نام های Ran Avini و Hassen که در گذشته نیز کانسپت هایی را برای آیفون ارائه کرده بودند، در اقدامی جدید، یک […]