متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این نرم افزاز به صورت یک حوض میماند که در آن 12 شکل مربعی وجود دارد و شما میتواند آنها را با ماوس بچرخانید. وقتی که نرم افزار Krento را اجرا کردید ، دکمه Win+C را فشار