متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مدتی است که در گویا آی تی پست هایی تحت عنوان بیایید برنامه نویس شویم، ویکی نویس شویم و ... منتشر می شود که هدف اصلی از انتشار چنین پست هایی در مرحله ی اول آشنایی اولیه با این مباحث و در مرحله ی دوم ایجاد جرقه ی اولیه برای علاقه مندان به این مباحث است. در صورتی که به این مباحث علاقه داشته باشید، این علاقه را پیگیر خواهید بود و با مطالعه ی بیشتر به هدف خود خواهید رسید. این پست هم در زمره ی همین پست هاست. آشنایی مقدماتی و اولیه برای علاقه مندان. پس اگر می خواهید پادکست بسازید با ما در این پست همراه باشید.