متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت Light Blue Optics از یک پروژکتور جدید رونمایی کرده است که با انعکاس تصاویر، هر سطحی را به صفحه نمایش لمسی تبدیل می کند.این پروژکتورکه Light Touch Interactive Projector نامیده می شود، می تواند صفحه