متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شبکه اجتماعی توییتر را که می شناسیم. شبکه ای مملو از جملات ۱۴۰ کاراکتری، که نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کرده و […]