متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
صعود اپل باعث خروج سونی اریکسون از لیست پنج شرکت برتر برای اولین بار در شش سال گذشته شد, یعنی از زمانی که IDC شروع به جدول بندی حمل و نقل موبایل کرد. ورود به فهرست پنج شرکت برتر, دستاورد بزرگی برای اپل است که قبل از عرضه iPhone اولیه