متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
html5خیلی ها از آن سخن میگویند. بسیاری نامش را برده اند و کمتر کسی است که از آن چیزی نشنیده‌است. فایرفاکس و سافاری بخشی از آن را