متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تا به حال هر حافظه قابل حمل یا کول دیسکی که ساخته شده است بر مبنای حافظه های فلش میباشد (به جزء دیسک های سخت یا هارد اکسترنال ها) و جوری تهیه شده اند که کمترین آسیب فیزیکی را بخورند. ولی به مرور زمان و استفاده های زیاد از این نوع